WHO CARES?

Nog nooit waren er zoveel mensen 65 jaar en ouder en nog nooit woonden er zo veel mensen alleen. De landelijke prijsvraag WHO CARES vroeg om na te denken over de na-oorlogse woonwijken. WHO CARES is een oproep aan ontwerpers en innovatieve doeners om met denkers uit andere sectoren gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden. Hoe kunnen we woonwijken zo inrichten dat iedereen zelfstandig, gezond en comfortabel in eigen huis en vertrouwde omgeving kan blijven wonen. Deze website vertelt het verhaal van
"de wijk als [t]huis", het prijswinnende plan voor de wijk Geleen-Zuid en Kluis.

Aldo van Eyk zei:

"Maak van elk huis een kleine stad en van elke stad een groot huis"

De wijk als [t]huis, het concept

Naast een zorggeschikte of levensloopbestendige woning is de bereikbaarheid van voorzieningen en het sociale netwerk noodzakelijk om lang en gezond in de vertrouwde wijk te kunnen blijven wonen. Een toegankelijk en aantrekkelijk voetgangerscircuit nodigt mensen uit om zelf op pad te gaan. Alternatieve manieren van vervoer vergroten de actieradius. Beweging, contact en zelfredzaamheid dragen bij aan een positieve gezondheid. Aan dit circuit ligt een nieuwe woonhoeve, met zorg-geschikte, betaalbare woningen aan een beschermde hof, voor een mix van bewoners. Wonen aan een hof is zelfstandig wonen maar niet alleen! 

Samen vormen deze elementen de ingrediënten voor een hernieuwde identiteit van de wijk en een veilig [t]huis voor haar bewoners.

kintsugi = goudlijm voor beschadigd porselein = hechtmiddel = herstel van verbinding: 

toegankelijke paden en wegen vormen de levensaders die de verouderde woonwijken weer nieuw leven inblazen!

De principes van 'de wijk als [t]huis' zijn voor de wijk Geleen-Zuid en Kluis uitgewerkt, maar de verschillende onderdelen  zijn overal toepasbaar:

  • De woonhoeve kan per situatie of locatie uit de verschillende bouwstenen / woningtypen, worden samengesteld.
  • Met de verschillende inrichtingselementen kan de openbare ruimte in de woonwijken gefaseerd getransformeerd worden naar een prettige leefruimte.

carré-hoeve

Wonen aan een hof biedt kleine, betaalbare woningen in een beschermde omgeving waar mensen zelfstandig wonen, maar niet alleen.

Meer lezen

circuit

Een toegankelijke en aantrekkelijk voetgangerscircuit nodigt mensen uit om zelf op pad te gaan.

Meer lezen