De straat moet weer ruimte maken voor mensen en plekken voor verblijf

Mensen blijven langer thuis wonen maar het eigen huis en de hoeve mogen geen eilanden worden. Eenzaamheid is op dit moment de grootste dreiging voor thuis wonende ouderen. Een goede bereikbaarheid van buurt, wijk en stad is noodzakelijk om langer thuis te kunnen blijven wonen en mee te kunnen blijven doen. Alternatieve vormen van vervoer helpen daarbij om ook bestemmingen verder weg te bereiken.

Vroeger functioneerden de straten als ‘plein’ van deur tot deur en waren auto’s te gast. De straten waren ontmoetingsplekken met voorzieningen in nabijheid.

Overzichtelijke, veilige en drempelloze routes nodigen mensen uit om op pad te gaan voor boodschappen, bezoek aan een dokter of familie. Het circuit krijgt verschillende zones voor voetgangers, fietsen en scootmobielen, en motorverkeer. Voetgangers krijgen voorrang en hoeven niet meer stoepjes op en af!

Rustplekken en bankjes overbruggen afstanden, verhogen de oriëntatie en bevorderen ontmoetingen. Ruimte kan ingezet worden voor oefentoestellen voor senioren gecombineerd met speelplekken voor (klein)kinderen enzovoorts. Drie vliegen in één klap: beweging, zuurstof en contact zijn immers essentieel voor een gezond leven!

Binnen dit netwerk van voetgangersvriendelijke routes is alle motorverkeer is te gast, en moet voorrang geven aan het langzame verkeer. Naast een zorggeschikte woning is bereikbaarheid van voorzieningen en het sociale netwerk onmisbaar om lang en gezond in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen!

REGELMATIG BEWEGEN, ZUURSTOF EN CONTACT ZIJN ESSENTIEEL VOOR EEN GEZOND LEVEN!

van moeilijk begaanbare paden

naar een ruim en drempelloos circuit

van autoverkeer en doorstroming

naar fijne plekken om te (ver)blijven

De KalleCalle

In Geleen Zuid en Kluis is de Lienaertsstraat als uitgangspunt gebruikt voor de KalleCalle. De Lienaertsstraat ligt centraal in de wijk en heeft een breed profiel. Langs deze straat liggen verschillende voorzieningen, zoals een winkelcentrum, kerk, basisschool, Parc Glana, en de woonhoeve die wij voorstellen met ons plan. Wij stellen een herinrichting van de straat voor, die ouderen en mindervaliden de mogelijkheid biedt om via de KalleCalle deze voorzieningen te bezoeken. Herkenbaarheid is een belangrijk uitgangspunt van de wandelroute om ouderen (waaronder ook dementerenden) door de wijk te kunnen leiden. Hiervoor wordt een geleidende rand met herkenbare kleur langs het voetgangerspad voorgesteld. De rand biedt mensen de mogelijkheid om op verschillende plekken te kunnen rusten onderweg. De KalleCalle is geschikt voor alle doelgroepen in de wijk, en de focus ligt op ouderen, minder validen en kinderen en is dus ook geschikt voor mensen met rollator of rolstoel.