een voetgangersvriendelijk centrum

In Geleen Zuid en Kluis is de Lienaertsstraat als uitgangspunt gebruikt voor de nieuwe inrichting van de openbare leefruimte. De Lienaertsstraat ligt centraal in de wijk en heeft een breed profiel. Langs deze straat liggen verschillende voorzieningen, zoals winkelcentrum de Zuidhof, de Van Ars parochiekerk, basisschool Reuzepas, Parc Glana, en de nieuwe woonhoeve 'd'n Spaanse Haof'. Wij stellen een herinrichting van de straat voor, die ouderen en mindervaliden de mogelijkheid biedt om deze voorzieningen te bezoeken. Herkenbaarheid is een belangrijk uitgangspunt van de wandelroute om ouderen (waaronder ook dementerenden) door de wijk te kunnen leiden. Hiervoor wordt een geleidende rand met herkenbare kleur langs het voetgangerspad voorgesteld. De rand biedt mensen de mogelijkheid om op verschillende plekken te kunnen rusten onderweg. Het voetgangersvriendelijke circuit is geschikt voor alle doelgroepen in de wijk. De focus ligt op ouderen en andere kwetsbare groepen en is dus ook geschikt voor mensen met rollator of rolstoel. 

Dementievriendelijk circuit.

Voor mensen met dementie zijn buitenprikkels erg belangrijk. Wind, geur, beweging van planten en het kijken en luisteren naar vogels. Door middel van kleurrijke beplanting worden de zintuigen gestimuleerd. Water in de openbare ruimte levert bij dementerende ouderen ook een positieve bijdrage aan het stimuleren van de zintuigen en daardoor het welzijn van de ouderen.

Klimaat en duurzaamheid

Klimaatveranderingen vragen om oplossingen voor waterbeheersing. Het nieuwe circuit vormt groene longen die vanuit het Beekdal de wijk inkomen. Aaneengeschakelde wadi’s van winkelcentrum Zuiderhof tot in het Beekdal kunnen pieken in wateroverlast opvangen en het overtallige regenwater naar het Beekdal leiden. In de groene longen lopen fiets- en wandelpaden van het winkelcentrum, via de Lienaertsstraat om en door Parc Glana, naar het Beekdal. Zo krijgt de wijk ook weer een verbinding met dit prachtige Limburgse Landschap.

Wadi's voeren overtollig water af, net als de beekjes vroeger.

Veel fruitbomen, zoals vroeger op deze plek.

Betere toegankelijkheid voor ouderen en minder validen, door middel van drempelloze voetpaden met een herkenbare kleur.

Een duidelijke rand ondersteunt de oriëntatie en biedt rustplekken.

de KalleCalle = de PraatStraat

Kalle (Limburgs: praten) en Calle (Spaans: weg) betekent in feite ‘praatstraat’, een voetgangersstraat waar ontmoeten en verbinden centraal staan. In de wijk is namelijk Spaans Neerbeek terug te vinden, een voormalig gehucht dat centraal in Geleen Zuid en Kluis lag. De Kalle Calle vormt een mentale verbinding, mensen moeten elkaar tegen kunnen komen, maar het is uiteraard ook een heldere fysieke verbinding.