Betrokken bewoners

Het team heeft intensieve gesprekken gevoerd met gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen. En natuurlijk ook met betrokken inwoners en bewoners van woongebouw Aïda gesproken over de toekomst van hun wijk.   Deze gesprekken hebben bijgedragen aan een goed doordacht plan, dat past bij de plek en de mensen: ‘de wijk als [t]huis’.

Ton Wolters, gepensioneerd leraar basisonderwijs, bestuurslid Heemkundevereniging Geleen, lid Monumentenplatform gemeente Sittard-Geleen, lid Wijkplatform Geleen-Zuid en De Kluis, amateur historicus, medeauteur van  “50 jaar Geleen-Zuid: 1960-2010” Geleen door de eeuwen heen, deel IX, 2010.

"Vóór de bouw van deze wijk lag op deze plek het oude gehucht Spaans Neerbeek met meerdere carré-boerderijen. Reeds in 1225 werden 6 hoeven met veld genoemd, omdat ze deel uitmaakten van het landgoed Nederbeke. Het is een mooi idee om met de nieuwe hoeve een stukje van de geschiedenis op deze plek terug te brengen!"

een deelnemer aan de discussie-avonden:
"Ik was verbaasd over het mooie plan voor onze buurt. Dit zou echt geweldig zijn en de hele buurt Geleen Zuid oppeppen!!"

Vivian Gorissen, Housing Westelijke Mijnstreek

"De achterliggende gedachte van ‘De wijk als [t]huis’ is dat men elkaar helpt. Ieder moet de kans krijgen om mee te doen en ondersteuning van elkaar te ontvangen. Eenzaamheid mag niet ontstaan, wel een gezamenlijk gevoel van veiligheid en borging in zijn of haar [t]huis. Zorgen voor elkaar kan betekenen dat iemand boodschappen voor de ander doet, de was ophangt, helpt om een mail te versturen, of in de gaten te houden of de gordijnen op een bepaald moment opengaan. De Mix van de bijzondere doelgroepen moet vooral bijdragen aan de afschaling van de formele zorg en de opschaling van de Informele zorg. Het is bewezen dat als mensen zich nuttig voelen dit een positief effect resulteert op hun eigen psychisch welbevinden. Housing Westelijke Mijnstreek zou het een eer vinden om een bijdrage te kunnen leveren aan het initiatief ‘De wijk als [t]huis’!"