Disclaimer

Alle informatie die via deze site door De wijk als [t]huis wordt aangeboden is zorgvuldig samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. De wijk als [t]huis sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen. Type- en spelfouten zijn voorbehouden. Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die, via hyperlinks of andere verwijzingen, via deze website beschikbaar zijn en aanvaarden met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

De door De wijk als [t]huis weergegeven ideeën, creatieve uitingen en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend worden toegepast met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van houben architectuur.