Nieuws | Prijsvraag WhoCares

De landelijke prijsvraag Who Cares heeft vorig jaar 5 mooie plannen voor de wijk Geleen-Zuid en Kluis opgeleverd. ‘De wijk als [t]huis’ werd het winnende plan: een nieuwe woon-carréhoeve: ‘d’n Spaanse Haof’, aan een voetgangersvriendelijk wandelcircuit door de wijk: ‘de KalleCalle’. De betrokken partijen hebben niet stilgezeten Er zijn afgelopen jaar heel wat gesprekken gevoerd en het plan komt langzaam maar zeker verder.

Vervolg op WhoCares

Als vervolg op de prijsvraag Who Cares (de aanleiding voor het ontwerp), heeft de Rijksbouwmeester een platform opgericht. Deze zogenaamde 'Community of Practice' is bedoeld om bijzondere plannen op het gebied van wonen en zorg te ondersteunen.

Op 9 november jongstleden namen Rijksbouwmeester Floris Alkemade en de directeur generaal van het ministerie BZK, Chris Kuijpers zelf poolshoogte van de stand van zaken. Het  was een grote bijeenkomst met alle betrokken partijen. De wijk werd hierbij vertegenwoordigd door het Wijkplatform. Er vonden gesprekken plaats tussen en met bestuurders en wethouders. Op deze dag werd duidelijk dat de ontwerpen voor Who Cares, en zeker 'de wijk als [t]huis' serieus genomen worden. Gemeente, provincie en rijk zetten zich actief in om realisatie mogelijk te maken.

Natuurlijk is er nog een weg te gaan maar dit zijn positieve stappen. U kunt het verslag van deze dag nalezen op de website van de Rijksbouwmeester.

Werkgroep 'de wijk als [t]huis' in Geleen Zuid en kluis

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 7 mei gaf een aantal mensen aan zich ook actief te willen inzetten voor de realisatie. We willen nu graag een werkgroep vormen om de wensen vanuit de bewoners en de wijk samen verder uit te werken. Het gaat immers om wat u als bewoner(s) zelf belangrijk vindt. Wilt u mee doen in de werkgroep, dan kunt u zich via de gemeente bij contactpersoon Ronald Geurts, of via het contactformulier op deze website aanmelden.