Team 'de wijk als [t]huis'

Hélène Houben
houben architectuur / architect / masterplan en ontwerp woonhoeve 

“De motivatie om mee te doen aan de prijsvraag Who Cares komt voort uit het besef dat er steeds meer ouderen (en andere kwetsbare groepen) thuis blijven wonen. Dat is lang niet altijd vanzelfsprekend. En bovendien zijn voor veel mensen de straten en stoepen onoverkomelijke hindernissen, en de wijk een doolhof. Alle teamleden zijn hier vanuit hun vak mee bezig maar dit treft ons allemaal ook persoonlijk. In mijn werk ben ik intensief met ouderenhuisvesting en woonzorgcomplexen bezig. De prijsvraag Who Cares was een kans om de principes van de woonomgeving verder uit te werken in de openbare ruimte. Dromen over een betere woon- en leefomgeving met anderen te delen en in een concreet plan om te zetten, dat werkelijk een verschil zou kunnen maken voor alle bewoners van de wijk Geleen-Zuid en Kluis!”

neem contact op

Jeroen Verbeek
bureau Verbeek / landschapsarchitect / ontwerp openbare ruimte

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor. 

neem contact op

Vera Hetem
bureau Verbeek / landschapsarchitect / ontwerp openbare ruimte 

"Wat mij aanspreekt aan de prijsvraag Who Cares, is dat we de mogelijkheid kregen om met een team van mensen met verschillende achtergronden na te denken over een probleem dat in veel wijken speelt. Door deze samenwerking kwamen we tot een plan waarin zowel aandacht aan de woningen en de openbare ruimte besteed wordt. Ik vind het belangrijk dat wanneer het om het welzijn van inwoners gaat, ook nagedacht wordt over de kwaliteit van de openbare ruimte. Wijken zoals Geleen Zuid en Kluis, zijn voor ouderen en minder validen moeilijk toegankelijk, waardoor een bezoek aan de winkel al gauw een hele uitdaging wordt. Het is belangrijk dat de openbare ruimte geen barrière vormt, maar zo ontworpen wordt dat mensen langer zelfstandig naar buiten kunnen blijven gaan. Met dit voorstel voor de wijk Geleen Zuid en Kluis, hoop ik dat mensen geïnspireerd worden om ook over de buitenruimte na te denken wanneer het over het welzijn van de inwoners gaat."

neem contact op

Hanna Smeets
Provincie Limburg / beleidsmedewerker mobiliteit / wensbus en advies 

"Wat mij zo aantrekt in het concept van De wijk als [t]huis is de natuurlijke en logische maar vooral ook praktische manier waarop de Carré-Woonhoeve en het langzaam verkeer circuit, met overzichtelijke, veilige en drempelloze Wandelroutes, passen in de inrichting en historie van de wijk Geleen-Zuid & Kluis. Het oude/klassieke concept van wonen aan een hof past wonderwel in de huidige tijdgeest en maatschappelijke ontwikkelingen die er toe leiden dat mensen weer meer persoonlijke aandacht voor elkaar hebben en daar waar nodig zorg en ondersteuning bieden aan elkaar. Het is van wezenlijk belang de feitelijke verbinding en ontmoeting, en het persoonlijk contact van mens tot mens, op lokale schaal nieuw leven in te blazen en te stimuleren. In combinatie met een lokale vervoersvoorziening, zoals de Wensbus, het ANWB-automaatje of zelfs de elektrische auto op termijn zullen de bewoners met een (groeiende) zorgbehoefte waar nodig met hulp en ondersteuning van hun medebewoners, zo lang als zij dit willen en kunnen, maximaal zelfredzaam zijn, en autonomie ervaren in de eigen herkenbare omgeving, hun [t]huis."

neem contact op

Marieke Cloosterman
RosRobuust / programmamanager zorg / samenwerking zorg 

"Voor mij ligt de meerwaarde in de prijsvraag in de mogelijkheid om samen te werken met partijen die je normaal gesproken niet direct spreekt.   Nu hadden we aanleiding om het gewoon te doen. Om samen te dromen en te ervaren welke mogelijkheden en onmogelijkheden je tegenkomt met elkaar. Erg verfrissend, want je kent elkaars wereld niet en daardoor doe je al heel snel nieuwe kennis en inzichten op. Elk vraagstuk heeft meerdere kanten. Zeker onderwerpen zoals wonen en zorg. Daarmee raak je zóveel leefgebieden die direct of indirect invloed hebben op elkaar. En om een duurzame oplossing te ontwikkelen - zoals het hofje in verbinding met de (zorg)voorzieningen in de wijk - is het noodzakelijk om al deze gebieden te betrekken. Als ik zie welke inzichten wij al opgedaan hebben, dan verwacht ik dat we met z’n allen nog veel meer kunnen bereiken. Ons ontwerp is daarbij ook flexibel en kan aansluiten bij anderen ideeën. Stel dat we de kracht van elk idee benutten en nieuwe verbindingen gaan leggen … dat zou wel eens een hele mooie uitkomst kunnen opleveren!"

neem contact op

Frits Lely
Heijmans Woningbouw / hoofd commercie & marktontwikkeling / financiële onderbouwing  

"Voor Heijmans was “de wijk als (t)huis” een mooie kans om te rekenen en tekenen aan de Nieuwe Woonhoeve. Een prachtig ontwerp dat thuis wonen voor mensen met een zorgbehoefte binnen handbereik brengt, maar ook een aantrekkelijke woonomgeving is voor 1 en 2-persoonhuishoudens. De kunst is het natuurlijk om zo’n mooi project haalbaar te krijgen…, en dat is ons inziens goed gelukt: (1) een project met een reële grondopbrengst voor de huidige eigenaar: Woonpunt, (2) een budget dat toereikend is om alle opstallen duurzaam en met een hoge kwaliteit te ontwerpen en bouwen, (3) een bijbehorende huur die verhuur in het sociale dan wel vrije sector segment mogelijk maakt. Hierdoor kan een corporatie – bijvoorbeeld Zo Wonen – prima aan de slag met het project en is een samenwerking voor een deel van de woningen met een (zorg)belegger goed denkbaar. De inrichting van het hof van de hoeve hebben wij meegenomen in de businesscase; hierdoor is ook de landschappelijke kwaliteit van het idee geborgd!"

neem contact op

Kees Strooper
Heijmans Woningbouw / commercie & marktontwikkeling / financiële onderbouwing 

"Een project dat als titel de Nieuwe Woonhoeve draagt en ook nog eens een nieuw (t)huis kan betekenen voor jong en oud; zo’n uitdaging gaan wij natuurlijk graag aan! Bij Heijmans hebben we gerekend met in het achterhoofd een duurzaam plan: zonne-energie, een mos-sedumdak; maar ook de complete gebiedsinrichting zijn in de business-case meegenomen. Ook een belangrijk onderdeel als het gaat om een modern zorgconcept: niet alleen de woning moet kloppen…, maar ook de woonomgeving. Het leuke van de prijsvraag Who Cares is het “pressure coooker” effect: in korte tijd werk je met een team naar een oplossing toe. En niets is mooier dan wanneer ideeën ook financieel haalbaar en technisch vertaalbaar blijken. Wij kijken er naar uit om deze Woonhoeve te mogen realiseren en zien serieuze kansen in de samenwerking met een lokale corporatie en eventueel aan het team toe te voegen woon-zorgbelegger."

neem contact op

Edwin van de Langkruis
Reclameloods Rotterdam, Ontwerpbureau Rotterdam / website 

"Toen architecte Hélène Houben mij vroeg of wij met Reclameloods een bijdrage konden leveren aan het project ‘de wijk als (t)huis’ hoefde ik niet lang na te denken. De relevantie van dit maatschappelijke onderwerp is zo helder als wat. Met de toenemende vergrijzing en de discussie over oplopende zorgkosten, voel je aan dat dit onderwerp nú speelt.
Vanuit ons reclamebureau zijn wij beeldend ingesteld. Naast onze liefde voor design van websites, logo’s en huisstijlen, voelen wij ook verwantschap met kunst, film én architectuur. Het was dankbaar werk om het webdesign en de bouw van deze site voor onze rekening te nemen. Fijn om een bescheiden bijdrage te leveren en te laten zien dat we oog hebben voor het individu."

neem contact op

Wilco Schippers
Reclameloods Rotterdam, Ontwerpbureau Rotterdam / website

"Al 20 jaar werk ik als één van de designers en als fotograaf samen met Edwin van de Langkruis. 
We vullen elkaar perfect aan in het creatieproces voor onze klanten. Toen Edwin besloot een bijdrage te leveren voor het project ‘de wijk als [t]uis’, hebben we samen onder het genot van een biertje gebrainstormd over de opzet van deze website. Het resultaat heeft u nu voor ogen.
Ik sluit mij aan bij de beweegredenen van Edwin om een bijdrage te leveren aan dit project. Het is een thema dat werkelijk iedereen in Nederland raakt. Ook mijn moeder komt nu op een leeftijd dat ze samen - samen met mij - moet nadenken over haar zelfredzaamheid in deze wereld."

neem contact op