Privacyverklaring

De wijk als [t]huis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en maakt alleen gebruik van persoonsgegevens in overeenstemming met de huidig geldende wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ingevoerd op 25 mei 2018.

Gebruik van persoonlijke gegevens
Ten behoeve van een goede bedrijfsvoering door De wijk als [t]huis vragen wij de volgende klantgegevens van u: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, factuuradres, postcode, straat, huisnummer en plaats. Burgerservicenummer alleen indien noodzakelijk ten behoeve van vergunningaanvragen.

Verstrekking aan derden
Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij hier expliciete toestemming voor is verkregen of dit noodzakelijk is voor het voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen. Wij maken gebruik van een derde partij voor:
- Het verzorgen van de internetomgeving, website, software en ICT-systeem
- Het verzorgen van de financiële administratie
- Aanvragen van benodigde vergunningen bij overheidsdiensten
- Diensten van adviseurs

Contactformulier
Wanneer u het contactformulier op onze website invult of een e-mail stuurt worden uw persoonlijke gegevens alleen gebruikt om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw reactie.

Google Analytics
De website De wijk als [t]huis (www.dewijkalsthuis.nl) verzamelt cookies van haar bezoekers, waaronder IP-adressen. Deze worden uitsluitend en geanonimiseerd gebruikt om de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de website te kunnen waarborgen.

Links en Sociale media
Op deze website (www.dewijkalsthuis.nl) zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. De wijk als [t]huis kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de betreffende website.

Veiligheid
We nemen alle geschikte technische en organisatorische maatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Passende maatregelen worden getroffen om ongewenste openbaarmaking en misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan.

Aanpassing privacyverklaring
Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 1 februari 2019. De verklaring kan worden gewijzigd als gevolg van wetswijzigingen of nieuwe jurisprudentie. Daarom adviseren wij u om deze sectie regelmatig te raadplegen wanneer u onze website bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u deze richten aan houben architectuur,
per telefoon: +31 (0)6 22966315 of per e-mail: contact@houbenarchitectuur.nl. U kunt ons hier ook bereiken om de door ons bewaarde gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen.